facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพ พร้อมคำบรรยายเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพ พร้อมคำบรรยายเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

01 01 01

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: