facebook google twitter youtube

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการครูสัญจร กิจกรรม ShortFilm.. ปี11 แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ตอน Phuket Innovation เทคโนโลยีกับการพัฒนาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561 โครงการครูสัญจร กิจกรรม ShortFilm.. ปี11 แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ตอน Phuket Innovation เทคโนโลยีกับการพัฒนาภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: