facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

นักเรียนโครงการวิทย์-คณิต เข้าค่ายกิจกรรมวิทย์-คณิต ที่วังดุม

นักเรียนโครงการวิทย์-คณิต เข้าค่ายกิจกรรมวิทย์-คณิต ที่วังดุม

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 2560

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 2560

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity