facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560

นายอรรถชัย มีสุข ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ จากท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

มุมภาพการเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity