facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษบ์ ปีการศึกษา 2564

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษย์ ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวฆอนีมะ พูนสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity