facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2562

เอกสารการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity