facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กิจกรรม “Short Film…แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น” ปี 12 ตอน ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และการประกวดหนังสั้น

กิจกรรมการอบรมโครงการครูสัญจร กิจกรรม “Short Film…แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น” ปี 12 ตอน ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และการประกวดหนังสั้น ได้รางวัลชนะเลิศและ รางวัลป๊อบปูล่าโหวต

เอกสารการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity