facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

ค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารลดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity