facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กรมประมง ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมประมง ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity