facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

ศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายวิชาการ (MSET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายวิชาการ (MSET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity