facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

stepregister61

ระบบการรับสมัครออนไลน์ (เปิดระบบ 19-28 ก.พ. 2561)

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page: